Småtrykk

Småtrykk skal avleveres i to eksemplarer

Med småtrykk menes reklametrykk, brosjyrer, kataloger, programmer, kalendere, og lignende publikasjoner.

Ett eksemplar oppbevares i Nasjonalbibliotekets sikringsmagasin i Mo i Rana, og ett eksemplar er tilgjengelig for bruk på lesesal i Nasjonalbiblioteket i Oslo.

Kostnadene dekkes av den som avleverer.