Plakater og postkort

Plakater og postkort skal avleveres i to eksemplarer.

Plakater inkluderer konsertplakater, teaterplakater, filmplakater, reklameplakater og alle andre type plakater.

For å unngå skader på plakatene, ber vi om at de fortrinnsvis sendes flatpakket, alternativt i tube eller rull. Plakatene må ikke brettes.

Postkort inkluderer topografiske kort, høytidskort, gratulasjonskort, oppmerksomhetskort og alle andre typer kort.

Utgiver og trykkeri er ansvarlig for å avlevere. Hvis plakatene/postkortene er trykt i utlandet eller utgiver har produsert dem selv, avleverer utgiver.

I tillegg til fysiske eksemplarer er også det digitale grunnlagsmaterialet (trykkegrunnlaget) avleveringspliktig. Vi ber om filer i så høy kvalitet som mulig. Trykkegrunnlag kan leveres her.

Kostnadene dekkes av den som avleverer.