Notetrykk

Noter som er laget for salg, utleie eller utlån, eller som på annen måte spres for allmennheten skal avleveres til Nasjonalbiblioteket i tre eksemplarer. Dette gjelder også sangbøker.

Hvis notene er trykt i utlandet eller på eget trykkeri, avleverer utgiver alle tre eksemplarene.

Digitalt utgitte noter kan avleveres via dette skjemaet (innlogging via Altinn). Foreløpig støtter skjemaet kun utgivelser hvor alt innholdet er samlet i èn pdf-fil.

Noter skal pliktavleveres på de formatet de blir spredt. Det betyr at du fortsatt er pliktig til å avlevere notetrykk selv om du også avleverer den digitale grunnlagsfilen. 

Kostnadene dekkes av den som avleverer.