Nettsider

Publisering på Internett omfattes av Lov om pliktavlevering. Norsk materiale som er gjort tilgjengelig på Internett, som nettsider som er tilgjengelig for alle, er avleveringspliktig. Nasjonalbiblioteket høster selv inn dokumentene fra Internett uten at eieren av nettstedet trenger å gjøre noe.

Les mer om Nettarkivet her.