Kommunale og fylkeskommunale utgivelser

Kommuner og fylkeskommuner skal avlevere:

  • Langtidsplaner for hele kommunen og fylkeskommunen, både full- og kortversjoner. (Delplaner og sektorplaner skal ikke avleveres.)
  • Rapporter og utredninger av generell karakter.
  • Informasjonsmateriell som brosjyrer, informasjonsaviser, utstillingskataloger og plakater.
  • Postkort og kalendre.
  • Årbøker og årsmeldinger.
  • CDer og DVDer.

Trykt materiale avleveres i fem eksemplarer, mens musikk- og filmutgivelser avleveres i to eksemplarer. Hvis kommunen trykker opp brosjyrer, løpesedler, plakater eller annet materiale for lokale lag og foreninger, ber vi om å få tilsendt to eksemplarer av disse.

Digitale utgivelser som rapporter og andre dokumenter kan avleveres via
dette skjemaet (innlogging via Altinn). Foreløpig støtter skjemaet kun utgivelser hvor alt innholdet er samlet i èn pdf-fil.