Aviser

Aviser avleveres normalt til Nasjonalbiblioteket i ett fysisk eksemplar i tillegg til trykkegrunnlagsfilen.
Nasjonalbiblioteket kan regulere dette antallet etter behov.

Det er utgiver som skal avlevere, og kostnadene dekkes av utgiver.

Ny avistittel? Kontakt for igangsetting av både trykt- og digital pliktavlevering.