Tidsskrift skal avleveres i inntil syv eksemplarer. Nasjonalbiblioteket kan regulere dette antallet etter behov. Ved spørsmål om antall som skal avleveres av et tidsskrift, ta gjerne kontakt med oss.

Eksempler på tidsskrift er medlemsblad, fagtidsskrift, ukeblad, tegneserier og fanziner.

Avleveringsplikten er delt mellom utgiver og trykkeri: utgiver skal avlevere opptil fem eksemplarer og trykkeriet to.

I tillegg til det trykte eksemplaret kan Nasjonalbiblioteket også be om å få avlevert trykkefilen fra utgiver. Nasjonalbiblioteket kontakter utgiver om dette.

For avlevering av e-tidsskrifter, se her.