Dette skal avleveres av teatermateriale:

  • Manus (6 eksemplar)
  • Programmer (4 eksemplar)
  • Reklamebrosjyrer, flyveblad og lignende i alle størrelser (2 eksemplar)
  • Plakater i alle størrelser (2 eksemplar)
  • CD-er og DVD-er med opptak fra forestillinger som er laget for salg (2 eksemplar)

Det er teatret som har hovedansvar for avleveringsplikten. Innsending av materiale gjelder alle teater-, opera- og dansegrupper.

Teatermanus og den digitale grunnlagsfilen til teaterprogram og teaterplakater kan også avleveres digitalt via
dette skjemaet (innlogging via Altinn). Foreløpig støtter skjemaet kun utgivelser hvor alt innholdet er samlet i èn pdf-fil.

Vi gjør oppmerksom på at dersom program og plakat trykkes opp og distribueres på papir, så skal også papirversjonen avleveres.