Dette skal avleveres av teatermateriale:

  • Manus (6 eksemplarer)
  • Programmer (4 eksemplarer)
  • Reklamebrosjyrer, flyveblad og lignende i alle størrelser (2 eksemplarer)
  • Plakater i alle størrelser (2 eksemplarer)
  • CD-er og DVD-er med opptak fra forestillinger som er laget for salg (2 eksemplarer)

Det er teatret som har hovedansvar for avleveringsplikten. Innsending av materiale gjelder alle teater-, opera- og dansegrupper.