Med småtrykk menes reklametrykk, brosjyrer, kataloger, programmer, kalendere, og lignende publikasjoner.

Småtrykk skal avleveres i to eksemplarer. Det kan være aktuelt å be om flere. Utgiver vil da få beskjed om det i hvert enkelt tilfelle. Trykkeriet avleverer begge eksemplarene. Dersom utgiver får trykt dokumentet i utlandet eller produserer det selv, avleverer utgiver begge eksemplarene..

Småtrykkene blir registrert i en egen database.

Et eksemplar oppbevares i Nasjonalbibliotekets sikringsmagasin i Mo i Rana, og et eksemplar er tilgjengelig for bruk på lesesal i Nasjonalbiblioteket i Oslo.