Nasjonalbiblioteket skal motta alt NRK sender, både radio og fjernsyn, rikssendinger og lokalsendinger. Andre kanaler med konsesjon for å sende radio eller TV i Norge, skal levere på oppfordring. Nasjonalbiblioteket har avtaler om løpende avlevering fra TV2, TVNorge, P4 og Radio Norge, dvs. alle de riksdekkende kanalene.

Kanaler som sender fra utlandet omfattes ikke av avleveringsplikten i Norge.

Kostnadene dekkes av den som avleverer.

Hva skjer med materialet?

Hovedregelen er at kringkastingssendinger blir avlevert til Nasjonalbiblioteket over nett. Materialet blir lagret i Nasjonalbibliotekets digitale sikringsmagasin.

Nasjonalbiblioteket tar imot pliktavleverte opptak fra norske kringkastere, arkiverer dem og gjør kopier tilgjengelige for forsking og dokumentasjon innenfor rammene av pliktavleveringsloven og de opphavsrettslige reglene som gjelder til en hver tid.

Avlevering av lokal-tv

De lokale TV-stasjonene skal levere fem uker i året, uke 10, 20, 30, 40 og 50.

Digital avlevering

Tidligere har Nasjonalbiblioteket fått tilsendt opptak på kassetter og DVD-er. Nå ønsker vi filer som kan hentes over nett. For nærmere spesifisering av format og teknisk kvalitet se under.

Format og teknisk kvalitet ved digital avlevering av kringkasting