Aviser skal normalt avleveres i syv eksemplarer. Nasjonalbiblioteket kan regulere dette antallet etter behov.

Universitetsbibliotekene og Nasjonalbiblioteket skal motta sine eksemplarer fortløpende som i et vanlig abonnement. Alle utgaver og sideendringer i løpet av dagen skal følge med avisen.

Det er utgiver som skal avlevere, og kostnadene dekkes av utgiver.