Tone Hødnebø les «Fra en annen virkelighet»

Snøen har lagt seg og syner ei verd som framleis er kjend, men likevel annleis på Gaustad sjukehus. Her les Tone Hødnebø diktet «Fra en annen virkelighet», henta frå diktsamlinga med same namnet, gitt ut i 1948, og den andre i rekka av Hofmo sine bøker.

 

I år ville Gunvor Hofmo fylt 100 år. Men kven er eigentleg denne diktaren?  Eit tidsvitne som mista det umistelege i 2. verdskrigen, ei som lengta heim til menneska, men som også fann seg ein plass i årstidene, naturen og byen? Kva skreiv ho om?

I denne serien har ei rekke framståande, norske poetar valt seg ut kvart sitt dikt av Gunvor Hofmo. Gjennom dei utvalde dikta og poetane sin eigen inngang til Hofmo kjem vi litt nærare ein av dei fremste norske forfattarskapane i det tjuande århundret.

Historier fra samlingen

Jan Erik Vold les «Jeg har våket»

Jan Erik Vold les «Jeg har våket» av Gunvor Hofmo

"Jan Erik Vold les «Jeg har våket»"

Historier fra samlingen

Karoline Brændjord les «Ensomhet I»

Karoline Brændjord les «Ensomhet I» frå debutsamlinga til Gunvor Hofmo, Jeg vil hjem til menneskene (1946).

"Karoline Brændjord les «Ensomhet I»"

Historier fra samlingen

Steinar Opstad les «Hvem sier vi er skilt?»

Steinar Opstad les «Hvem sier vi er skilt?» av Gunvor Hofmo.

"Steinar Opstad les «Hvem sier vi er skilt?»"