Steinar Opstad les «Hvem sier vi er skilt?»

Folketom og bitande kald ligg Ruth Maiers plass i hjartet av Oslo. Frå samlinga I en våkenatt (1954), som for mange rundar av den første fasen i forfattarskapen til Hofmo, har Steinar Opstad valt å lese diktet «Hvem sier vi er skilt?».

 

I år ville Gunvor Hofmo fylt 100 år. Men kven er eigentleg denne diktaren?  Eit tidsvitne som mista det umistelege i 2. verdskrigen, ei som lengta heim til menneska, men som også fann seg ein plass i årstidene, naturen og byen? Kva skreiv ho om?

I denne serien har ei rekke framståande, norske poetar valt seg ut kvart sitt dikt av Gunvor Hofmo. Gjennom dei utvalde dikta og poetane sin eigen inngang til Hofmo kjem vi litt nærare ein av dei fremste norske forfattarskapane i det tjuande århundret.

Historier fra samlingen

Karin Haugane les «Vuggesang»

Karin Haugane les «Vuggesang» av Gunvor Hofmo.

"Karin Haugane les «Vuggesang»"

Historier fra samlingen

Jan Erik Vold les «Jeg har våket»

Jan Erik Vold les «Jeg har våket» av Gunvor Hofmo

"Jan Erik Vold les «Jeg har våket»"

Historier fra samlingen

Karoline Brændjord les «Ensomhet I»

Karoline Brændjord les «Ensomhet I» frå debutsamlinga til Gunvor Hofmo, Jeg vil hjem til menneskene (1946).

"Karoline Brændjord les «Ensomhet I»"