Digital humaniora

Digital humaniora er en samlebetegnelse på humanistisk forskning som nyttiggjør seg digitalt materiale (tekster og annet) eller databaserte verktøy, metoder og teorier i forskningen.

ordskyGjennom digitaliseringsprosjektet har vi som mål å digitalisere hele Nasjonalbibliotekets samling, på tvers av medietyper. Resultatet av dette blir en nesten komplett, heldigital norsk kulturarv. Gjennom å tilrettelegge og strukturere dette store materialet på ulike måter kan det fungere som en digital infrastruktur for forskning på mange ulike fagområder. Vi jobber spesifikt med å utvikle ulike typer verktøy spisset mot konkrete forskningsprosjekter. Disse verktøyene åpner dataene på en ny måte, og gjør at man enkelt kan orientere seg i store datamengder og finne trender og sammenhenger man ikke ser ved å bruke tradisjonelle metoder.

Det spesielle med Nasjonalbibliotekets tekstkorpus er ikke bare størrelsen, men det faktum at det utgjør summen av alt som er publisert i Norge. Materialet er godt dokumentert med metadata, noe som gjør at det kan tilrettelegges for søk langs en lang rekke parametere, basert på hvordan det er katalogisert. Man kan for eksempel se på et enkelt forfatterskap, sammenligne flere ulike forfatterskap eller sjangere, se på totaliteten av publisert materiale i et gitt tidsrom, og knytte dette opp mot historiske hendelser. Ved å bruke statistiske metoder, kan man gå inn i tekstene på ulike måter og studere hvordan språket utvikler seg over tid, hvordan nye ord kommer til, forsvinner, endrer betydning og så videre.

Har du spørsmål om digital humaniora, Spør biblioteket.

Ønsker du et skreddersydd tekstkorpus?

Kontakt Spør biblioteketSe Språkbanken for flere tjenester og språkressurser.