I anledning 500 års-jubileet for Norges eldste bok og i tilknytning til at Norge skal være hovedland i Frankfurt, fordelte Nasjonalbiblioteket 27 millioner til bibliotek og andre institusjoner som skal formidle leseglede i Bokåret 2019.  15 millioner har gått til folke- og fylkesbibliotek, og 12 millioner har gått til leseorganisasjoner, litteraturinstitusjoner og andre som ønsker å markere Bokåret 2019. Se bunnen av siden for oversikt over tildelinger.

Temaene gjennom året vil være høytlesning, delt lesing og lesesirkler, lesing for barn og lesing for voksen.

Rapportering for Bokårsmidler til Nasjonalbiblioteket

Alle bibliotek og organisasjoner som har mottatt midler til bruk i Bokåret 2019 skal sende en kort rapport pr. e-post til nb@nb.no med kopi til bok2019@nb.no etter at tiltaket er avsluttet.

Rapporten skal inneholde en kort beskrivelse av aktiviteten i tiltaket. F.eks. antall arrangement, deltakere og om erfaringer fra tiltaket i Bokåret.

I tillegg skal rapporten inneholde et enkelt regnskap som viser hva pengene er brukt til. Regnskapet kan gjerne være et vedlegg til rapporten i PDF-format.

Regnskapet skal være underskrevet av virksomhetens leder.

Kontakt

Prosjektleder for Bokåret 2019 er Liv Gulbrandsen. Kontaktepost her.

Her finner du Facebooksiden for Bokåret 2019. Lik gjerne siden – vi deler litt fra alt som skjer rundt i landet.

Lurer du på noe om tildelinger eller har andre spørsmål, kontakt bok2019@nb.no.

Felles kalender

Vi oppfordrer alle til å legge til Facebooksiden for Bokåret som arrangør på arrangement som kan passe inn under Bokåret. Vi oppfordrer til å også legge inn arrangement som ikke har blitt støttet med midler fra Nasjonalbiblioteket, men som har samme profil.

Materiell fra Nasjonalbiblioteket

Det er utarbeidet en logo for Bokåret som vi oppfordrer til å bruke på alt materiell i tilknytning til året, også materiell til tiltak som ikke har blitt støttet, men som kan passe under Bokårparaplyen. Se bunnen av siden for filer. Her ligger også en banner til å bruke på Facebook.

Illustratør Anna Fiske har laget en plakat for Bokåret, samt en rekke frittstående tegninger. Bibliotek og andre arrangører står fritt til å printe, trykke eller gjenbruke disse. Vi ber om at de gjenbrukes med Anna Fiskes navn og copyright-merke (C).

Det er utarbeidet en kampanje, «Lesetimen», som skal gjennomføres 23.05.2019, 19.00 – 20.00. Se nederst for materiell til dette.

Nasjonalbiblioteket utarbeider en plakatutstilling om bokhistorie for bibliotek. Den blir mest sannsynlig tilgjengelig for bestilling våren 2019.

Hjelp til å finne en forfatter?

Forfattersentrum har laget en side der du kan få hjelp til å finne en forfatter til arrangement.

Leser søker bok har laget en katalog med tips til arrangement for bibliotek i Bokåret. Her er det bøker for alle representert, også de som ikke kan lese selv. Ta kontakt med Lese søker bok om dere har spørsmål!  Se katalogen her.