Logo for Bokåret 2019

Her finner du logoer for Bokåret 2019. Trykkefiler finnes i pdf-format og til nett ligger det ute både jpg- og png-filer.