19. september 2019 – 18. januar 2020
Lause typar og stramme bind. Norske, trykte bøker i 500 år

Kvifor er nokre bøker store og andre små? Kva er samanhengen mellom sjanger og format? Kva skilnad gjer papirkvaliteten? Nasjonalbiblioteket utforskar den trykte boka som fysisk objekt og boka si historie i Noreg.

Fagansvarleg Anne Eidsfeldt gjev omvisingar i utstillinga gjennom hausten. Du kan reservere plass ved å velje ein av dei ledige datoane i lista under. Skriv inn tal på personar og ei e-postadresse slik at vi kan stadfeste reservasjonen.

For påmelding av grupper større enn 15 personar, kontakt oss på e-post omvisninger@nb.no for å reservere ein av dei ledige datoane i lista under.

Omvisingar

19. september kl. 18:00
2 ledige plassar
21. september kl. 13:00
12 ledige plassar
24. september kl. 14:30
15 ledige plassar
08. oktober kl. 14:30
15 ledige plassar
24. oktober kl. 17:30
15 ledige plassar
31. oktober kl. 17:30
15 ledige plassar