13. februar 2020 –

Anne-Cath. Vestly 100 år

I 2020 markerer Nasjonalbiblioteket 100-årsjubileet for ein av dei viktigaste forfattarane i norsk barnelitteratur. Anne-Cath. Vestly var ein nyskapar ikkje berre av barnelitteraturen i etterkrigstida, men også av kulturformidling og tv-underhaldning for barn. I meir enn 50 år skapte ho unike og originale skikkelsar, som mormor, Knerten og Kanutten – figurar som heile landet kom til å elske. Ved å løfte fram bøkene hennar og radio-, tv- og filmmateriale vil vi vise korleis Vestly med nesten alt ho skapte, bidrog til å skrive fram eit heilskapleg litterært univers.

Fagansvarleg Anne Kristin Lande gir omvising torsdag 13. februar og laurdag 15. februar. Du kan reservere plass ved å velje ein av dei ledige datoane i lista under, men du kan også berre møte opp på omvisinga og bli med inn i Vestlys verd.

 

Ingen planlagde omvisingar.