Pressemelding

80 av de største kulturinstitusjonene i verden kommer til Oslo for å lære om kunstig intelligens

I samarbeid med Stanford University Library arrangerer Nasjonalbiblioteket 5. desember den første internasjonale konferansen om kunstig intelligens og maskinlæring i biblioteksektoren.

  • 29.11.2018

Nasjonalbiblioteket er som det første biblioteket i verden i ferd med å utvikle sin egen kunstige intelligens (KI), noe som gjør Norge til et naturlig samlingspunkt for et nytt internasjonalt nettverk av bibliotek og andre kunnskapsinstitusjoner som skal jobbe videre med dette.

Mer enn 300 representanter fra nasjonalbibliotek, museer, kunnskapsinstitusjoner og teknologibedrifter i Europa, Nord-Amerika, Afrika og Norge deltar på konferansen.

FANTASTISKE FREMTIDER | KI-KONFERANSE
Tid: Onsdag 5. desember kl. 8.30–17
Sted: Nasjonalbiblioteket, Solli plass, Oslo
I denne første store internasjonale KI-konferansen for biblioteksektoren vil noen av verdens ledende fagfolk på feltet kaste lys over hvilke muligheter og utfordringer den nye teknologien gir i måten vi får tilgang til, administrerer og behandler informasjon på.
Datajournalist Meredith Broussard fra New York University, administrerende direktør ved Yewno, Ruggero Gramatica, og George Zarkadakis, forfatter med doktorgrad i kunstig intelligens, er blant foreleserne. De siste resultatdataene fra Nasjonalbibliotekets egen KI-lab vil også bli presentert. Konferansen er et samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket og Stanford University Library.
Mer informasjon og fullt program på nb.no

Nasjonalbiblioteket i Norge har sammen med blant annet Stanford vært i spissen for utviklingen av en ny internasjonal standard for deling av bilder på nett. Den kalles IIIF og vokser svært raskt. Dagen etter, torsdag 6. desember kl. 9–17 arrangerer Nasjonalbiblioteket en internasjonal konferanse med innføring i IIIFs bruksområder og potensiale, med foredrag og workshops ledet av mellom andre Petr Pridal fra Klokan Technologies og Sonia Wronkowska fra det polske nasjonalbiblioteket.
Mer informasjon og fullt program på nb.no.