Her finner du et utvalg av lydhistorisk litteratur i Nasjonalbibliotekets digitale bibliotek. Utvalget omfatter rene diskografiske oversiktsverk i tillegg til historiske og tematiske utgivelser som dekker ulike deler av de norske 78-platenes periode 1905 – 1958. Her kan du selv lete etter ekstra opplysninger og bakgrunnsinformasjon om utgivelsene i tjenesten.