Utvidet tilgang til digitalisert materiale under Korona-krisen

Siden alle landets biblioteker er stengt, har Nasjonalbiblioteket fått i oppgave å gi digital tilgang til pliktavleverte bøker, aviser og tidsskrift til alle gjennom Nettbiblioteket. Nå har vi også åpnet for en begrenset tilgang til vår fysiske samling.

Slik får du tilgang

Alle elever, studenter, lærere og vitenskapelig ansatte kan logge seg inn via Feide for tilgang.

Dersom din institusjon/kommune ikke dukker opp på listen under «Velg din tilhørighet», kan du lese mer om hva du bør gjøre her, under «Hvordan får jeg tilgang til en tjeneste som tilbyr Feide-innlogging?»

Alle andre brukere må søke om tilgang via Nasjonalbiblioteket. Det gjør du på denne måten:

Gå inn på denne siden og logg deg på med MinID.

Etter pålogging vil du bli sendt til denne siden der du kan få sendt inn søknaden.

NB! Du må velge Nasjonalbiblioteket Seksjon Publikumstjenesten, Utlånet som ditt bibliotek. Det er bare hvis du velger dette biblioteket at søknaden kan behandles.

Behandlingstid og varighet på tilgangen

Vi behandler søknader fortløpende mellom kl. 9 og 19 (lørdager kl. 9–14). Det sendes en bekreftelse på e-post når tilgang er gitt. Hvis du ikke har fått tilgang innen 30 minutter etter at du søkte, send oss gjerne en e-post på veiledningen@nb.no. Vi gjør oppmerksom på at vi kun behandler søknader i bibliotekets åpningstid.

Tilgangen gis for 8 timer av gangen. Du må søke på nytt når disse 8 timene har gått.

Til vanlig gis denne tilgangen kun til dokumentasjons- og forskningsformål. Dette kravet er lempet på pga. alle restriksjoner som følger med koronaviruset.

Tilgang til originalmateriale

Fra mandag 18. mai åpner vi en begrenset tilgang til vår fysiske samling. Tilbudet gjelder brukere med behov som ikke kan utsettes. Tilgang gis til å se originalmateriale, fordi det for eksempel ikke finnes digitalisert, eller fordi rettighetssituasjonen tilsier det.

Besøkene vil foregå på vår spesiallesesal på hverdager mellom 11:00 og 14:00. For at besøket skal kunne gjennomføres på en måte som ivaretar smittevernshensyn, gjør vi alle avtaler på forhånd, og begrenser antallet samtidig besøkende.

Send oss en mail på veiledning@nb.no og fortell hva du vil se på.