Kontakt

E-post: issn@nb.no
Telefon: 23 27 61 00
(mandag – fredag 10.00 – 13.00)

ISSN i Norge blir administrert av ISSN-kontoret ved Nasjonalbiblioteket

ISSN-telefonen er stengt 21.-23. september.