Kontakt

E-post: ismn@nb.no
Telefon: 75 12 11 48 (mandag–fredag 09.00–11.30 og 12.00-14.30)

ISMN Norge administreres av Nasjonalbiblioteket