Musikk

Alle som gir ut musikkutgivelser i Norge skal sende eksemplarer til Nasjonalbiblioteket.

Hva skal avleveres?

  • 3 eksemplarer av musikkutgivelser på CD
  • 2 eksemplarer av musikkutgivelser på vinyl og andre fysiske format
  • 2 eksemplarer av plakater som for eksempel konsertplakater
  • 2 eksemplarer av småtrykk som løpesedler, flyveblader / flyers og promoskriv
  • 1 eksemplar av digitale musikkutgivelser / lydfiler distribuert over nett
  • Musikkvideo (se nederst på denne siden).

Private utgivelser skal også avleveres, så lenge utgivelsen er allment tilgjengelig, det vil si at den tilbys for salg eller på annen måte distribueres utover en lukket krets.

Utgivelser på utenlandske labler eller selskap avleveres ikke. Derfor ønsker Nasjonalbiblioteket å kjøpe inn slike utgivelser der norske artister er involvert. Kontakt oss om dette gjelder dine utgivelser.

Utgiver er i utgangspunktet ansvarlig for avlevering, men distributører kan også ta på seg dette ansvaret – dette må utgiver i så fall avtale med den enkelte distributør.

Distribueres dine fysiske utgivelser av Musikkoperatørene, kan du regne med at de vil ta seg av avlevering til oss. Distribueres dine digitale utgivelser av The Orchard/Phonofile, kan du regne med at de vil avlevere dine utgivelser til oss.

Mange labler og plateselskap avleverer sine utgivelser til Nasjonalbiblioteket, men dessverre ikke alle. Kontakt oss dersom du er i tvil om din label avleverer.

Nasjonalbibliotekets katalogsystem for musikk er under omorganisering, men du kan finne informasjon om musikkutgivelser pliktavlevert etter 2001 i Nasjonalbibliotekets katalog . Informasjon om utgivelser som er eldre enn dette kan du finne i Nordisko , men store deler av Nasjonalbibliotekets samling av musikk utgitt før 1990 finnes det dessverre ikke tilgjengelig informasjon om på nett.

Last ned