Mellomalderen i norsk historie

middelalderbok. logo med merke "skole" øverst

Omvisingstid: måndag – fredag kl. 10 – 14
Varar i ca. 60 minutt

Omvisar: Anna Kleiva

Omvisning i utstillinga Opplyst

To viktige mellomalderobjekt er å finne i Nasjonalbiblioteket si utstilling Opplyst – Glimt frå ei kulturhistorie: Kvikne-psalteret frå 1100-talet, den eldste bevarte boka i Noreg, og den revolusjonerande lovboka Magnus Lagabøtes landslov, i ei praktutgåve frå 1300-talet.

Med utgangspunkt i desse bøkene, ser omvisinga nærare på epoken norsk mellomalder, endringane som kjem med reformasjonen og korleis mellomalderen forplantar seg i seinare norsk historie.  

Andre omvisningstilbud til skole