Døden oss i hælen går

Gammel illustasjon av Dorothe Engelbretsdotter som skriver med fjærpenn, med hodeskalle på pulten.

Omvisingstid: måndag – fredag kl. 10 – 14
Varar i ca. 60 minutt

Omvisar: Anna Kleiva

Omvisning i Opplyst

Opp gjennom historia har synet vårt på døden endra seg vesentleg. Dorothe Engelbretsdatter sin dødsmetaforikk på 1600-talet veks ut av eit samfunn med høg barnemortalitet, store krigar og sterk kristen tru. Når døden dukkar opp som innhald og estetikk i norsk black metal på 1990-talet handlar det meir om opprør mot eit trygt likskapssamfunn. Denne omvisinga ser nærare på døden som symbol og tematikk i norsk kulturhistorie frå barokken til i dag. 

Andre omvisninger for skole