Noter som er laget for salg, utleie eller utlån, eller som på annen måte spres for allmennheten skal avleveres til Nasjonalbiblioteket i syv eksemplarer. Dette gjelder også sangbøker.

Utgiver avleverer fem eksemplarer, og trykkeriet avleverer to. Hvis notene er trykt i utlandet eller på eget trykkeri, avleverer utgiver alle syv eksemplarene. Kostnadene dekkes av den som avleverer. 

For avlevering av digitale notetrykk, se her.