Publisering på Internett omfattes av Lov om pliktavlevering. Norsk materiale som er gjort tilgjengelig på Internett, som nettsider som er tilgjengelig for alle, er avleveringspliktig. Avlevering av nettsteder skjer passivt. Dette vil si at Nasjonalbiblioteket selv høster inn dokumentene fra Internett uten at eieren av nettstedet trenger å gjøre noe.

Les mer om Nettarkivet her.