logo

Om norsk bibliotekhistorie

Da Norsk bibliotekforening ble stiftet i 1913 var norske bibliotek inne i en sterk reformperiode. Mye har skjedd i løpet av de 100 år som har gått, men den allmenne tilgangen til kunnskap og «opplysning» er, nå som den gang, en sentral oppgave for bibliotekene. Nasjonalbiblioteket bidrar til dette ved å systematisk digitalisere sine omfattende samlinger av bøker, tidsskrifter, aviser, småtrykk, bilder, håndskrifter, lydopptak etc. Mye er allerede digitalt tilgjengelig, men mye gjenstår.

Nasjonalbiblioteket markerer Norsk bibliotekforenings 100-årsjubileum med disse nettsider hvor vi viser vei inn til digitalt tilgjengelig materiale som belyser norsk bibliotekhistorie. Du kan enten søke i feltet nedenfor det søkes da i den totale mengden digitale ressurser. Eller du kan orientere deg ved hjelp av systematiserte lister med lenker til spesifikke publikasjoner fordelt på fem temaområder (klikk deg inn via bildene under).
 

Bilder

lenke til Flickr På Flickr finner du et utvalg av portretter av pionerene i norsk bibliotekhistorie, fotografier fra en del bibliotek rundt om i landet, hentet fra fotoarkivet til Bok og Bibliotek fra Statens bibliotektilsyn, og en stor samling av eldre fotografier fra Universitetsbiblioteket.
Med kreditering kan bildene brukes fritt

Finn mer

Nasjonalbibliotekets Veiledning hjelper deg å finne bøker, aviser, tidsskrifter og annet materiale som ikke er digitalisert. Ønsker du å se håndskrevne brev og arkivalia, fotografier og annet bildemateriale, trykte brosjyrer, opprop, pamfletter og plakater er Spesiallesesalen stedet. Her får du for eksempel tilgang til eldre trykte bibliotekkataloger fra alle landets biblioteker og bibliotekrelatert arkivmateriale etter Karl Fischer, Johan Cornelius Tellefsen, Wilhelm Munthe, Eilert Sundt, Nordahl Rolfsen, Leseforeningen for Kvinner og Selskabet Kristiania folkebibliotheker.