Landslovjubileet 2024

Arrangement i opptak

Festopning for Landslovjubileet 2024

Torsdag 1. februar 2024 braka det laus. Til ei stor festopning, leia av nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre, kom rettshistorikar Jørn Øyrehagen Sunde og norrønfilolog Magnus Rindal. Kvedar Kim Rysstad og mellomalderensemblet Modus stod for dei musikalske innslaga.