• Beklager. Dette event har allerede funnet sted.

Seks foredrag mot samtidens historieløshet, Serie

USAs århundre og Kinas ambisjoner. Terje Tvedt om verdenshistoriens lange linjer

27. november 2019 kl. 19:00 - 20:30 Gratis inngang

Informasjon

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Det er ikke nødvendig med billett for å få plass. Det har vært stor interesse for denne foredragsserien, så det kan lønne seg å være ute i god tid.

Merk: Det legges ikke ut gratis forhåndsbilletter til dette foredraget, som tidligere annonsert. Forhåndsbilletter er i utgangspunktet tenkt som et tilbud for enkelte som av ulike årsaker må sikre seg en plass uten å kunne stå i kø, men når interessen er så stor fungerer dette ikke etter hensikten.

 

På 1900-tallet flyttet verdens tyngdepunkt seg til Amerika, og tidvis i konkurranse med Sovjetunionen ble USA den ledende stormakt – en supermakt. Det internasjonale bistandssystemet under USAs ledelse skulle erstatte kolonialismen, og bringe den «underutviklede» del av verden inn i moderniteten. Mot slutten av århundret vokste Kina på nytt fram som en global aktør. Hvordan bør denne utviklingen forstås?

I dette foredraget plasserer Tvedt USAs og Kinas roller i et langt historisk perspektiv, og trekker opp linjer i en rivalisering mellom to stormakter: Kollisjonen mellom Kinas økonomiske vekst og voksende internasjonale ambisjoner, og et USA som fortsatt har verdens sterkeste økonomi og militære overmakt, men som enkelte mener er en supermakt «på hell». Hvordan kan man kaste lys over denne avgjørende utviklingen for hele verdens fremtid?

I en serie på seks foredrag mot samtidens historieløshet trekker Terje Tvedt, historiker og professor i geografi ved Universitetet i Bergen, opp lange og sentrale linjer i verdenshistorien. Han leder oss gjennom oldtidssivilisasjonene for 5000 år siden, via korstog og oppdagelser fram til den moderne verdens begynnelse og helt opp til vår egen tid. Tvedt står bak flere bestselgende bøker og har mottatt både Norges forskningsråds formidlingspris og Fritt Ord-prisen.

Arr.: Universitetet i Bergen og Nasjonalbiblioteket

 

Seks foredrag mot samtidens historieløshet

30. oktober
Begynnelsen: de første sivilisasjonene

6. november
Da Kina og muslimske imperier dominerte, og om amerikanske sivilisasjoner som forsvant

13. november
Den moderne verdens framvekst. En ny forklaring på hvorfor England «vant» og ikke Kina eller det osmanske riket

20. november
Europeisk kolonialisme: en enarmet banditt som aldri ga, eller en bærer av sivilisasjon?

27. november
USAs århundre, det internasjonale bistandssystemet og Kinas framvekst som global aktør

4. desember
Er verden på vei mot stupet? Om dommedagsprofetier og et økologisk perspektiv på historien