Seks foredrag mot samtidens historieløshet, Serie del 5 av 6

USAs århundre. Terje Tvedt om verdenshistoriens lange linjer

27. november kl. 19:00 - 20:30 Gratis inngang

Informasjon

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Det er ikke nødvendig med billett for å få plass. Det har vært stor interesse for denne foredragsserien, så det kan lønne seg å være ute i god tid.

Merk: Det legges ikke ut gratis forhåndsbilletter til dette foredraget, som tidligere annonsert. Forhåndsbilletter er i utgangspunktet tenkt som et tilbud for enkelte som av ulike årsaker må sikre seg en plass uten å kunne stå i kø, men når interessen er så stor fungerer dette ikke etter hensikten.

 

På 1900-tallet flyttet verdens tyngdepunkt seg til Amerika, og tidvis i konkurranse med Sovjetunionen ble USA den ledende stormakt – en supermakt. Det internasjonale bistandssystemet under USAs ledelse skulle erstatte kolonialismen, og bringe den «underutviklede» del av verden inn i moderniteten. Mot slutten av århundret vokste Kina på nytt fram som en global aktør. Hvordan bør denne utviklingen forstås?

I en serie på seks foredrag mot samtidens historieløshet trekker professor Terje Tvedt opp lange og sentrale linjer i verdenshistorien, og leder oss gjennom oldtidssivilisasjonene for 5000 år siden, via korstog og oppdagelser fram til den moderne verdens begynnelse og helt opp til vår egen tid. Tvedt står bak flere bestselgende bøker og har mottatt både Norges forskningsråds formidlingspris og Fritt Ord-prisen.

Arr.: Universitetet i Bergen og Nasjonalbiblioteket

 

Seks foredrag mot samtidens historieløshet

30. oktober
Begynnelsen: de første sivilisasjonene

6. november
Da Kina og muslimske imperier dominerte, og om amerikanske sivilisasjoner som forsvant

13. november
Den moderne verdens framvekst. En ny forklaring på hvorfor England «vant» og ikke Kina eller det osmanske riket

20. november
Europeisk kolonialisme: en enarmet banditt som aldri ga, eller en bærer av sivilisasjon?

27. november
USAs århundre, det internasjonale bistandssystemet og Kinas framvekst som global aktør

4. desember
Er verden på vei mot stupet? Om dommedagsprofetier og et økologisk perspektiv på historien

Kommende arrangementer

Arrangementsserie 4 av 6

Europeisk kolonialisme. Terje Tvedt om verdenshistoriens lange linjer

Ons. 20.november kl.19:00
Gratis inngang
Read article "Europeisk kolonialisme. Terje Tvedt om verdenshistoriens lange linjer"

Arrangementsserie 6 av 6

Er verden på vei mot stupet? Terje Tvedt om verdenshistoriens lange linjer

Ons. 4.desember kl.19:00
Gratis inngang
Read article "Er verden på vei mot stupet? Terje Tvedt om verdenshistoriens lange linjer"