20
nov

Europeisk kolonialisme. Terje Tvedt om verdenshistoriens lange linjer

Foto av en kvinne som bærer en mann på ryggen
En sikkimesisk kvinne bærer en europeisk mann på ryggen i Vest-Bengal, ca. 1900. Foto: ukjent / Wikimedia Commons
Onsdag 20. november 2019, at 19:00 – 20:30

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Det er ikke nødvendig med billett for å få plass. Det har vært stor interesse for denne foredragsserien, så det kan lønne seg å være ute i god tid.

Merk: Det legges ikke ut gratis forhåndsbilletter til dette foredraget, som tidligere annonsert. Forhåndsbilletter er i utgangspunktet tenkt som et tilbud for enkelte som av ulike årsaker må sikre seg en plass uten å kunne stå i kø, men når interessen er så stor fungerer dette ikke etter hensikten.

 

Et av de mest debatterte temaene i vår tid er vurderingen av det europeiske kolonisystemet. På den ene siden er kolonialistene blitt sett som sivilisasjonsbærere og som utviklere av tilbakeliggende folkeslag. På den andre siden har de fått rollen som enarmede banditter, utbyttere som bare tok og aldri ga. Er det mulig å komme til en mer nyansert forståelse?

I en serie på seks foredrag mot samtidens historieløshet trekker professor Terje Tvedt opp lange og sentrale linjer i verdenshistorien, og leder oss gjennom oldtidssivilisasjonene for 5000 år siden, via korstog og oppdagelser fram til den moderne verdens begynnelse og helt opp til vår egen tid. Tvedt står bak flere bestselgende bøker og har mottatt både Norges forskningsråds formidlingspris og Fritt Ord-prisen.

Arr.: Universitetet i Bergen og Nasjonalbiblioteket

 

Seks foredrag mot samtidens historieløshet

30. oktober
Begynnelsen: de første sivilisasjonene

6. november
Da Kina og muslimske imperier dominerte, og om amerikanske sivilisasjoner som forsvant

13. november
Den moderne verdens framvekst. En ny forklaring på hvorfor England «vant» og ikke Kina eller det osmanske riket

20. november
Europeisk kolonialisme: en enarmet banditt som aldri ga, eller en bærer av sivilisasjon?

27. november
USAs århundre, det internasjonale bistandssystemet og Kinas framvekst som global aktør

4. desember
Er verden på vei mot stupet? Om dommedagsprofetier og et økologisk perspektiv på historien