Fagseminar

Urfolksspråkåret 2019. Om samiske språk og samisk kultur

10. oktober kl. 12:30 - 15:30 Gratis inngang

Informasjon

2019 er FN-året for urfolksspråk og utgangspunkt for dette arrangementet. Vi har invitert fagfolk som fra ulike innfallsvinkler vil belyse samiske språk og språkenes rolle for samisk kultur ut fra et fortidig, nåtidig og framtidig perspektiv. Medvirkende er Ketil Zachariassen, historiker ved Universitetet i Tromsø, Vaino Rensberg, sørsamisktalende pioner i NRK, forfatter og kulturarbeider Sigbjørn Skåden samt Siri Gaski, Lars Johnsen og Olve Utne fra Nasjonalbiblioteket. Seminaret åpnes av Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell, leder for Sametingets ungdomspolitiske utvalg.

Program

12.30-12.35: Velkommen ved Dag Hundstad, leder, Norsk lokalhistorisk institutt, Nasjonalbiblioteket.

12.35-12.45: Innledning ved Ole Henrik Bjørkmo Lifjell, leder for Sametingets Ungdomspolitiske Utvalg

12.45–13.15: Ketil Zachariassen, førsteamanuensis i moderne historie, UiT Noregs arktiske universitet: «Ingen sund og sand kultur vil bringe et menneske til at ringeagte sit morsmaal, sit folk og – sig selv»: Samiske perspektiv på eige språk og kultur på starten av 1900-talet.

13.15–13.40: Olve Utne, Nasjonalbiblioteket: «Den pitesamiske språkrevitaliseringa – å binde fortid og framtid ihop igjen»

13.40–14.00: Pause

1400–14.25: Sigbjørn Skåden, forfatter og kulturarbeider: Samiske språk og formidling – erfaringer og muligheter

14.25–14.50: Vaino Rensberg, NRK: «Buerie båeteme Norge Rundtse! Om bruk av samiske språk i media, med sørsamisk i fokus»

14.50–15.10: Lars G. Johnsen, Nasjonalbiblioteket: «Språkteknologi på samisk – Hvilke ord opptrer sammen i samiske tekster»?

15.10–15.30: Siri Gaski, Nasjonalbiblioteket: «Samisk bibliografi: fra fjern til kjempenær»

 

Kl. 18.00 arrangerer Wikimedia Norge «Samisk minne: radiokino og arkivsamtale».

Kommende arrangementer

Fagseminar

Talegjenkjenning på norsk

Ons. 18.september kl.10:00
Gratis inngang
Read article "Talegjenkjenning på norsk"

Arrangement

Napoleons norske forrædere. Foredrag ved Oskar Aanmoen

Ons. 18.september kl.19:00
Gratis inngang
Read article "Napoleons norske forrædere. Foredrag ved Oskar Aanmoen"

Fagseminar

Litterære verdensborgere. Lansering av bokhistorisk antologi og bibliografi

Tor. 19.september kl.12:30
Gratis inngang
Read article "Litterære verdensborgere. Lansering av bokhistorisk antologi og bibliografi"