Kjønnsperspektiv på middelalderen

7. desember kl. 19:00 - 20:30 Gratis inngang

Informasjon

Unn Pedersen og Bjørn Bandlien om kjønn og mangfold i forhistoriens Norden

Mektige menn har fått stor plass i 1800- og 1900-tallets fortellinger om vikingtid og middelalder, men hvordan ser persongalleriet ut når vi går til kildene? Og hvordan ser det ut når vi går til andre kilder enn de som ble skrevet av 1100- og 1200-tallets mektige menn? Samtalen tar utgangspunkt i et nytt forskningsprosjekt som skal studere kjønn og mangfold i Norden i forhistorien. Vi ser nærmere på hvilke ulike roller og identiteter som kommer til syne i skriftlige kilder og andre materielle spor etter vikingtidens og middelalderens mennesker. Vi vil diskutere hva vi ser i disse kildene i dag, i en tid hvor etablerte identitetskategorier stadig blir utfordret.   

Arrangementet er en del av serien «Middelalderen og oss». Middelalderen kan fortelle oss hvem vi var, men enda mer om hvem vi er. Fordi perioden er så annerledes og fremmed for oss kan den gi nye perspektiver på vår egen samtid. Kunnskap om middelalderen gir oss en nøkkel til å forstå andre samfunns normer og mentalitet. I denne serien skal vi utforske middelalderens eksotiske og aktuelle sider gjennom samtaler om krig og vold, kropp og emosjoner, lover og kriminalitet, kjærlighet og allianser.  

Det er ikke nødvendig med billett, men for å være sikret plass oppfordrer vi deg til å melde deg på i forkant på e-post: e.c.lund@iakh.uio.no.

  

Arrangement i denne serien:  

Kongene – riksstyrere eller voldsmenn? | 14. september 2021 kl. 19 

Middelalderens kropp | 26. oktober 2021 kl. 19 

 I Europas bakgård: Norge og Polen i middelalderen | 9. november 2021 kl. 19

Vrede og kjærlighet i middelalderen og i dag | 16. november kl. 19 

Kjønnsperspektiv på middelalderen | 7. desember 2021 kl. 19

Ligner dagens kriger på middelalderens kriger? | 18. januar 2022 kl. 19 

 

 

 

Fagseminar

Fra analoge til digitale kilder - konsekvenser og muligheter. Med Henrik G. Bastiansen, Heidi Karlsen og Eivind Røssaak

Fre. 10. desember kl.13:00
Gratis inngang
"Mediehistorisk verksted"

Arrangement

Fem skuespillere – ett manus – ingen forberedelser

Søn. 12. desember kl.15:00
Gratis inngang
"Film med Ord: Tante Pose"

Arrangement

Vibeke Løkkeberg, Johanne Kielland Servoll og Silja Espolin Johnson

Man. 13. desember kl.19:00
Gratis inngang
"Å gjøre det personlige politisk"