I Europas bakgård: Norge og Polen i middelalderen

9. november kl. 19:00 - 20:30 Gratis inngang

Informasjon

Wojtek Jezierski og Hans Jacob Orning om Norge og Polen i middelalderen

Middelalderens Europa hadde omtrent samme sentrum som i dag: England, Frankrike og Tyskland. Her levde den romerske kulturen videre i store kongeriker der kirkereformer, riddervesen og universitetskultur oppstod. Men hva med Europas periferier: Var de kun mottakere av impulser fra sentrum, eller hadde de sine særtrekk? Denne samtalen vil ta utgangspunkt i et forskningsprosjekt som sammenlikner Polen og Norge i middelalderen. Likheten mellom de to landene er slående: Begge ble samlet og kristnet rundt år 1000, og i begge land var det borgerkriger etterfulgt av «storhetstid». Men mens Norge ble et av Europas største riker på 1200-tallet, ble Polen delt i mindre hertugdømmer og grevskap. Og på 1300-tallet skiftet dette fullstendig. Hva skjedde, og hvorfor? 

Arrangementet er en del av serien «Middelalderen og oss». Middelalderen kan fortelle oss hvem vi var, men enda mer om hvem vi er. Fordi perioden er så annerledes og fremmed for oss kan den gi nye perspektiver på vår egen samtid. Kunnskap om middelalderen gir oss en nøkkel til å forstå andre samfunns normer og mentalitet. I denne serien skal vi utforske middelalderens eksotiske og aktuelle sider gjennom samtaler om krig og vold, kropp og emosjoner, lover og kriminalitet, kjærlighet og allianser.  

Det er ikke nødvendig med billett, men for å være sikret plass oppfordrer vi deg til å melde deg på i forkant på e-post: e.c.lund@iakh.uio.no.

Arrangement i denne serien:  

Kongene – riksstyrere eller voldsmenn? | 14. september 2021 kl. 19 

Middelalderens kropp | 26. oktober 2021 kl. 19 

 I Europas bakgård: Norge og Polen i middelalderen | 9. november 2021 kl. 19

Vrede og kjærlighet i middelalderen og i dag | 16. november kl. 19 

Kjønnsperspektiv på middelalderen | 7. desember 2021 kl. 19

Ligner dagens kriger på middelalderens kriger? | 18. januar 2022 kl. 19 

 

 

Eksternt arrangement

Mapping the Music of Migration

Man. 25. oktober kl.18:00
Gratis inngang
"Mapping the Music of Migration"

Eksternt arrangement

Middelalderens kropp. Med Christine Amadou og Hans Jacob Orning

Tir. 26. oktober kl.19:00
Gratis inngang
"Middelalderens kropp"

Eksternt arrangement

Jørn Øyrehagen Sunde om historikarens forventingar og dei historiske aktørane

Ons. 27. oktober kl.19:00
Gratis inngang
"Erling Sandmo-seminar: Spøkjelse på Helgeland og i Nordhordland"