Fagseminar

Fra Migrapolis til Kautokeino-opprøret

21. september kl. 10:00 - 16:00 Gratis inngang

Informasjon

Deler personer fra ulike land og nasjonale minoriteter erfaringer av rasisme?

Billetter: På grunn av smittevernregler er det et begrenset antall plasser, og alle må hente gratisbillett i forkant av arrangementer på nb.no. Arrangementet strømmes direkte.

Journalister og forskere med minoritetsbakgrunn, blant andre Noman Mubashir, leder ved NRKs tidligere program Migrapolis, Ervin Kohn, nestleder ved Antirasistisk Senter og flere andre, samles til seminar og debatt for å dele sine refleksjoner og erfaringer med medier.

I dag er det personer fra 221 land i Norge, blant dem samer, som er et urfolk, og fem nasjonale minoriteter: skogfinner, kvener, jøder, romfolket, og romanifolket. Medier spiller en viktig rolle for selvoppfatninger og identitetsdannelsen til personer med minoritetsbakgrunn. Samlingene til Nasjonalbiblioteket inneholder forskjellige typer medier: fra tv-magasinet Migrapolis til diverse film, bøker og tematiske websider. Hvordan er det å være minoritet og få medieoppmerksomhet? Deler personer fra ulike land og nasjonale minoriteter erfaringer av rasisme? Samfunnsaktivister og forskere samles til seminar og debatt for å dele sine refleksjoner og erfaringer med medier.

 

For foreløpig program, se her: Mangfoldige stemmer.

Informasjon om smittevern:

 I henhold til gjeldende retningslinjer for smittevern har vi denne høsten et begrenset antall publikummere per arrangement.

 På grunn av begrenset kapasitet og krav til smittesporing må man hente gratisbillett på nb.no. Vi innhenter informasjon om navn, e-post og telefonnummer, og data slettes ti dager etter at arrangementet har funnet sted, i tråd med FHIs retningslinjer og EUs personvernforordning (GDPR). Data vil lagres i lukkede arkiv og ikke benyttes til andre formål enn ev. smittesporing.

 Husk å melde fra om du likevel ikke kan benytte din gratisbillett, slik at andre kan ha glede av plassen din.

 Personer som har luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, eller personer som er i karantene eller isolasjon, bes om å følge arrangementet hjemmefra.

Vi gleder oss til å ta imot dere. Publikum vil bli vist til plassene sine av vertskapet vårt, og vi anbefaler alle å komme i god tid før arrangementet starter.

Kommende arrangementer

Arrangement – Tiår for tiår

Husmødre i krig og fred

Tir. 22. september kl.19:00
Gratis inngang
Read article "Husmødre i krig og fred"

Arrangement – populærmusikkens dansehistorie

Karstykker og burlesque

Tor. 24. september kl.19:00
Gratis inngang
Read article "Karstykker og burlesque"

Arrangement

Opprøreren

Fre. 25. september kl.19:00
Gratis inngang
Read article "Opprøreren"