Fagseminar
23
mai

Perspektiver på Draumkvedet: Om forskning og fortolkning, dokumentasjon og inspirasjon

Utsnitt fra Gerhard Munthe: Norske folkeviser: «Draumkvedet» (Dreyer, 1933)
Torsdag 23. mai 2024, at 09:30 – 15:30
Nasjonalbiblioteket – Store Auditorium
Fagseminar: Draumkvedet
Gratis
Du trenger ingen billett til fagseminaret

En av de mest kjente middelalderballadene i Norge er Draumkvedet. Det unike visjonsdiktet om Olav Åstesons reise til dødsriket har fascinert utøvere, lesere, billedkunstnere, komponister og forskere i århundrer.

Seminaret belyser etableringen av Draumkvedet som middelaldersk visjonsdiktning, og hvordan generasjoner av samlere og forskere har diskutert kvadets alder, status og betydning i norsk kulturhistorie. Vi trekker fram ulike framføringer og tolkninger av Draumkvedet fra de tidligste opptakene på voksrull, til nykomponerte verk helt opp til vår egen tid. Foredragene diskuterer også hvilken betydning enkeltpersoner og tradisjoner har for bevaring og fornyelse av balladen, og hvordan beskrivelsen av den uhyggelige reisen gjennom skjærsilden og synet av dommedag resonnerer i datidens billedverden.  

På seminaret lanserer Nasjonalbiblioteket en digital utgivelse med tematiske innganger til Draumkvedet fra bibliotekets samling.  

Seminaret vil bli strømmet.

PROGRAM

PROGRAM

09.30: Åpning
Vers fra Draumkvedet ved Øyonn Groven Myhren
Velkommen ved Ingrid Romarheim Haugen (seksjonsleder, Musikkseksjonen)
Lansering av NB tema-utgivelse ved Astrid Nora Ressem (forskningsbibliotekar, Musikkseksjonen)

10.00: Middelaldersk visjonsdikt eller mot-reformatorisk kampsang? Om å undervise litteraturstudenter i Draumkvedet.
Bjarne Markussen (professor i litteraturvitenskap, Universitetet i Agder)

10.45: Draumkvedet – Billedvandring i det hinsidiges topografi.
Bente Lavold (historiker og forskningsbibliotekar, Nasjonalbiblioteket)

11.15: Draumkvedet og komponistene – inspirasjonskilde til ny musikk
Charlotte Piene (komponist og seniorrådgiver, Nasjonalbiblioteket) og David Stephen Grant (komponist og rådgiver, Nasjonalbiblioteket)

11.45: Pause

12.45: Draumkvedet fra en utøvers ståsted.
Øyonn Groven Myhren, kvedar og folkemusiker

13.15: Draumkvedet i lydfestinger – fra feltopptak til festkonsert.
Hans-Hinrich Thedens (musikkviter og forsker, Nasjonalbiblioteket)

13.45: «Det var som Olav Aasteson paany havde sat sig i kirkedøren og ‘talde draumane sine’». Operasangeren Thorvald Lammers og Draumkvedet.
Astrid Nora Ressem (musikkviter og forskningsbibliotekar, Nasjonalbiblioteket)

14.15: Pause

14.30: Kvederne – hjem, slekt og bygd. Et forsøk på å kartlegge de som overleverte Draumkvedet.
Chris Nyborg (historiker og forskningsbibliotekar, Nasjonalbiblioteket)

15.00: Konstruksjonen av middelalderen. Forskningshistoriske perspektiver på Draumkvedet.
Trond Haugen (litteraturviter og forsker, Nasjonalbiblioteket)

15.30: Diskusjon og oppsummering

16.00: Slutt

Ordstyrer for seminaret er Siv Frøydis Berg (idéhistoriker og forsker, Nasjonalbiblioteket)

Velkommen!