Rex justus

I Kongsspegelen vert borgarkrigane frå første halvdel av 1100-talet til første halvdel av 1200-talet framstilt som ei tid då det kom uår i folket slik at gode seder visna på rot. Lov og rett var eit middel for å unngå slikt elende for landet. Magnus Lagabøte presenterer i Landslova sjølv borgarkrigane som ein av grunnane til at det var behov for ny lovgiving. For ut av borgarkrigane vaks det eit nytt kongsideal – konge som rex justus som sikra undersåttane rettferd, fred og velstand. Men kva var borgarkrigane, kva var eigentleg dette nye kongsidealet, og korleis kom det til å fungere i praksis?

Lagapodden er produsert av Nasjonalbiblioteket. Musikk ved Øyonn Groven Myhren. Hør ei ny episode kvar onsdag.

Historier fra samlingen

Kongsdatteren fra nord

Kristin Sigurdsdatter vokste opp i en verden preget av krig og intriger, og ble etter hvert en sentral aktør i borgerkrigstiden

"Kongsdatteren fra nord"

Digitalt arrangement

Konstruksjonen av Norden: Mellomalderen

Tor. 21. januar kl.19:00
Digitalt arrangement
"Konstruksjonen av Norden: Mellomalderen"

Pest og pandemi

Pest og pandemi i eldre litteratur

De eldste skildringene av epidemier finner vi i den antikke litteraturen.

"Pest og pandemi i eldre litteratur"