Rex justus

PODKAST: I Kongsspegelen vert borgarkrigane frå første halvdel av 1100-talet til første halvdel av 1200-talet framstilt som ei tid då det kom uår i folket slik at gode seder visna på rot. Lov og rett var eit middel for å unngå slikt elende for landet. Magnus Lagabøte presenterer i Landslova sjølv borgarkrigane som ein av grunnane til at det var behov for ny lovgiving. For ut av borgarkrigane vaks det eit nytt kongsideal – konge som rex justus som sikra undersåttane rettferd, fred og velstand. Men kva var borgarkrigane, kva var eigentleg dette nye kongsidealet, og korleis kom det til å fungere i praksis?

Lagapodden er produsert av Nasjonalbiblioteket. Musikk ved Øyonn Groven Myhren. Hør ei ny episode kvar onsdag.

Historier fra samlingen

Kongsdatteren fra nord

Kongsdatteren fra nord

"Kongsdatteren fra nord"

Digitalt arrangement

Konstruksjonen av Norden: Mellomalderen

Tor. 21. januar kl.19:00
Digitalt arrangement
"Konstruksjonen av Norden: Mellomalderen"

Pest og pandemi

Pest og pandemi i eldre litteratur

De eldste skildringene av epidemier finner vi i den antikke litteraturen.

"Pest og pandemi i eldre litteratur"