Pest og pandemi i eldre litteratur

De eldste skildringene av epidemier finner vi i den antikke litteraturen.

Der beskriver dikterne hvordan sykdom angrep mennesker, dyr og naturen og skapte sosialt kaos. Men de forsøkte også å forstå hvorfor sykdommene brøt ut.

I denne samtalen tar litteraturviter Marius Wulfsberg og nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre utgangspunkt i Homers epos Iliaden og Det gamle testamentet, og snakker om mytologiske, religiøse og naturlige forklaringer på hvorfor vi blir rammet av epidemier. Til tross for at mye har forandret seg siden den gang, er det fortsatt mange slående likheter.

Historier fra samlingen

500 år med trykt bok i Norge

Hva er egentlig en bok? Og hvem har lest, hva har de lest, og hva har de hatt igjen for det?

"500 år med trykt bok i Norge"

Pest og pandemi

Pandemi som kulturhistorisk fenomen

Epidemier går som en rød tråd av død, sorg, frykt og fortvilelse gjennom hele menneskehetens historie.

"Pandemi som kulturhistorisk fenomen"

Arrangementer på video

Se nye og gamle arrangementer fra Nasjonalbiblioteket i videoarkivet

"Arrangementer på video"