Pandemi som kulturhistorisk fenomen

Epidemier går som en rød tråd av død, sorg, frykt og fortvilelse gjennom hele menneskehetens historie.

Så langt tilbake som vi har kilder i Norge, finner vi spor av epidemier. På tross av medisinske framskritt og informasjonssamfunnets framvekst, er det fortsatt mange likhetstrekk mellom sykdommene som har preget oss opp gjennom tidene.

I denne samtalen mellom historiker Chris Nyborg og nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre følger vi farsottene fra lepra på 1200-tallet og fram til vår egen tid. Vi får høre om epidemier ikke bare som i medisinsk sammenheng, men også som kulturhistoriskee fenomener, belyst av Nasjonalbibliotekets materiale.

Historier fra samlingen

500 år med trykt bok i Norge

Hva er egentlig en bok? Og hvem har lest, hva har de lest, og hva har de hatt igjen for det?

"500 år med trykt bok i Norge"

Historier fra samlingen

Her er planten som kan erstatte den overbeskattede ramsløken

Her er planten som kan erstatte ramsløken og seks andre nyttige vekster du kan finne utenfor hageporten.

"Her er planten som kan erstatte den overbeskattede ramsløken"

Kort om kart

Kartlegging av norske byer

De største byene i Norge ble kartlagt allerede på 1600-tallet. Hvordan så et bykart ut den gangen?

"Kartlegging av norske byer"