Ordskiftet etter 22. juli

Én hendelse i 2018 førte til en viktig vending i hvordan vi snakker om 22. juli, hevder Ingvild Folkvord, litteraturprofessor ved NTNU.

Sammen med Anne Gjelsvik, filmprofessor ved NTNU, analyserer hun hvordan den offentlige debatten har endret seg i løpet av de ti årene som har gått siden terrorhendelsene i regjeringskvartalet og på Utøya. Noe av det spesielle med 22. juli, er at historieskrivingen begynte med en gang. Derfor er det viktig å kunne gå tilbake og se på hva som ble sagt underveis, sier Gjelsvik.

Begge forskerne har jobbet med større forskningsprosjekt og utgivelser om 22. juli. Her understreker de viktigheten av å kunne gå tilbake i arkivene for å se hvordan narrativet endrer seg underveis.

Historier fra samlingen

Det ikoniske fotografiet dukket opp først etter femti år

Et av Norges mest ikoniske fotografier lå gjemt i femti år.

"Det ikoniske fotografiet dukket opp først etter femti år"

Historier fra samlingen

Carmens mor ble fratatt sitt norske pass og havnet i Auschwitz

Norske rom ble utestengt fra Norge i tretti år.

"Carmens mor ble fratatt sitt norske pass og havnet i Auschwitz"

Historier fra samlingen

Slik har fortidens epidemier rammet ulikt

Hva har størrelsen på lommeboka hatt å si under epidemiene som rammet Norge for 100, 200 og 500 år siden?

"Slik har fortidens epidemier rammet ulikt"