Det ikoniske fotografiet dukket opp først etter femti år

Et av Norges mest ikoniske fotografier lå gjemt i femti år.

Den 26. november 1942 ble 529 norske jøder deportert fra Oslo havn. Det tyske lasteskipet «Donau» dro fra Oslo på ettermiddagen og la til i Stettin noen dager senere. Siste stopp var Auschwitz, der de fleste umiddelbart ble drept i gasskamrene. Norsk politi hadde stått for arrestasjonene. 

Debatten om hva hjemmefronten visste om jødedeportasjonene i 1942 raser for tiden i norske medier. Men hvor sterk var egentlig bevisstheten omkring ugjerningene mot norske jøder blant den norske befolkning i krigsårene og i etterkrigstiden? 

Da femtiårsmarkeringen av jødedeportasjonene skulle markeres i Tyskland manglet det fotodokumentasjon av hendelsene fra ett land: Norge. Den nylig avdøde journalisten Liv Hegna etterlyste bilder fra deportasjonene og fant til slutt frem til det nå kjente bildet av Georg W. Fossum. 

Dette er historien om hvordan et av de mest ikoniske fotografiene fra andre verdenskrig kunne bli liggende bortgjemt i over femti år. 

Originalnegativene av Georg W. Fossum kan ses i Nasjonalbibliotekets faste utstilling, Opplyst. Glimt fra en kulturhistorie. 

Flere historier fra samlingen