Brevet fra Ingrid Bjerkås til Quisling

Om livet er en kamp, har også brevpapiret vært en del av slagmarken.

Ingrid Bjerkås kjempet for sakene hun trodde på hele livet. Under andre verdenskrig var hun en del av motstandsbevegelsen, og ett av våpnene hennes var pennen. Se brevet hun skrev til Vidkun Quisling her.

Brevet er hentet fra samlingen til Arkivverket.

I vårt arrangementsarkiv kan du høre dette brevet og andre brev med temaet kamp, levendegjort av Gisken Armand, Bjørn Skagestad, Henriette Steenstrup og Petter Winther under Levande brev: Kamp.