– Man bor i et bur!

Ikke alle var like begeistret over de nye Obos-blokkene på 60- og 70-tallet.

  •  

     

    Obos startet som et sosialt boligbyggerprosjekt. Idéen var å bygge rimelige boliger til medlemmene i boligbyggerlaget. Obos var en av de aller største aktørene i gjenreisningen etter krigen.

    På 60- og 70-tallet var Obos aktiv med å bygge høyblokker i drabantbyene i utkanten av Oslo. Denne filmen fra 1971, laget på oppdrag fra Obos selv, utforsker hvordan den nyinnflyttede drabantbybefolkningen opplevde denne nye boformen. Ikke alle var like positive til å bo i anonyme høyhus med grå fasader, tett i tett med naboer man hadde liten kontakt med.

    Vi viser her et utdrag fra filmen «Obos og byen» fra 1971. Hele filmen kan ses på Oslo byarkiv sine sider.

Historier fra samlingen

Arkitekturopprøret: – den største kampen sto her

På sekstitallet planla man å rive Karl Johan

"Arkitekturopprøret: – den største kampen sto her"

Kort om kart

Kartlegging av norske byer

De største byene i Norge ble kartlagt allerede på 1600-tallet. Hvordan så et bykart ut den gangen?

"Kartlegging av norske byer"

Historier fra samlingen

Bilfri by?

Også tidligere var man bekymret for trafikken i Oslo sentrum.

"Bilfri by?"