Bilfri by?

Også på sekstitallet snakket man om bilfritt sentrum i Oslo.

I denne filmen ber trafikksjefen oss om å la bilen stå og heller reise kollektivt til sentrum. Gatene begynte å fylles opp av privatbiler.

Filmen er en nedklippet versjon av «Plass til en bil?» av Tore Amundsen, produsert for Oslo kinematografer. Filmen er digitalisert av Nasjonalbiblioteket og kan ses i sin helhet på Oslo byarkiv sine sider.

Flere historier du kanskje vil ha interesse av: