Kva er eit mellomaldermanuskript?

Korleis brukar vi dei bevarte manuskripta når vi skal rekonstruera Landslova av 1274?


Den Landslova som vart gjeven i 1274, har vi ikkje bevart. Eldste Landslovsmanuskriptet er frå om lag 1300, og så har vi nesten 40 andre manuskript som er skrivne mellom 1300 og 1350. Korleis vart dei laga i mellomalderen, kva anna materiale inneheld Landslovsmanuskripta, kven skreiv, kva språk er dei skrivne på og kva har gjort at nokre manuskript er bevart heilt fram til i dag.

Arrangementer i podkast

Lytt til podkast fra de nyeste arrangementene på Nasjonalbiblioteket

"Arrangementer i podkast"

Historier fra samlingen

Bilfri by?

Også tidligere var man bekymret for trafikken i Oslo sentrum.

"Bilfri by?"

Historier fra samlingen

Derfor kvittet vi oss med adelen

Vi gjorde det på en særegen norsk måte

"Derfor kvittet vi oss med adelen"