Derfor kvittet vi oss med adelen

For 200 år siden mistet en privilegert elite sine rettigheter.

 

Vi beskriver gjerne Norge som et egalitært land med små forskjeller på folk. I år et det 200 år siden vi kvittet oss med adelen i Norge. Men hvordan foregikk egentlig avskaffelsen av denne eliten og dens privilegier i 1821? Og hvordan henger dette sammen med 17. mai 1814?

 

Lokalhistoriker Chris Nyborg tar oss med på en vandring i et av adelens høyseter i Norge, Bogstad gård, og finner en adelig slektning på veggen.

Historier fra samlingen

Da grunnloven hang på stueveggen

I 1830-årene hang det grunnlovsplakater i de fleste norske bondehjem. Hvorfor var dette fenomenet så utbredt?

"Da grunnloven hang på stueveggen"

Historier fra samlingen

1. mai 1917-1977

1. mai-feiringer fra 1917 – 1977

"1. mai 1917-1977"

Historier fra samlingen

Griegs klaverkonsert – flaggskipet i norsk musikk

I denne minidokumentaren følger vi konservator Chiara Palandri sitt arbeid med å restaurere originalmanuskriptet til Griegs Klaverkonsert i a-moll

"Griegs klaverkonsert – flaggskipet i norsk musikk"