1. mai 1917-1977

I år er det mange som skal gå i 1. mai-tog på nett. Vi bidrar med en kavalkade satt sammen av filmklipp fra samlingen.

    1. Gorm K. Gaare
    2. 01.05.2021

Her er det 1. mai-feiringer fra 1917 til 70-tallet, fra industrisamfunnet på Tofte via storbyer som Oslo, Bergen og Trondheim til mindre steder som Bærum og Røros.

Parolene varierer fra slagord for åtte timers normalarbeidsdag og kamp mot dyrtid og krig til paroler for sekstimersdag og mot hetsing av radikale elever i Bærumsskolen på 70-tallet.

Takk til Filmparken as og Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark) for rettigheter til å vise klippene.

God 1. mai, alle sammen!

Historier fra samlingen

Arbeidernes internasjonale kampdag (1923)

Siden 1890 har vi markert arbeidernes internasjonale kampdag her i landet.

"Arbeidernes internasjonale kampdag (1923)"

Historier fra samlingen

Dei som held hjula i gang

Dette er ein klapp på skuldra til dei som også i dag får oss trygt fram og tilbake.

"Dei som held hjula i gang"

Historier fra samlingen

Norske redaktører protesterte for trykkefriheten

Moderne norsk pressehistorie begynte allerede på 1700-tallet, da noen av de første norske redaktørene protesterte mot innskrenkninger i trykkefriheten.

"Norske redaktører protesterte for trykkefriheten"