I Napoleons rekker

PODKAST: Våren 1800 iverksetter Napoleon Bonaparte et felttog for å bekjempe østerrikernes styrker i Italia. I generalens rekker befinner det seg en artillerioffiser fra Norge.

Året er 1800. Etter flere år med krig, står den franske republikken for fall. Storbritannia og Østerrike truer landegrensene. Det franske folk fester sin lit til den unge førstekonsulen og generalen Napoleon Bonaparte. Om våren samler Napoleon en armé og begynner et felttog for å bekjempe østerrikernes styrker i Italia. Marsjen går over Alpene, hvor kronglete veier og rasfare venter.

På disse smale veiene kommer en offiser i full fart. Han prøver å ta igjen den franske armeen, og det haster. Offiseren er ikke fransk – han er fra Norge. På nært hold skal han oppleve krigens brutalitet etter at Napoleon begår en skjebnesvanger feil.

Hør historien om den norske offiseren Hans Rustad og hans deltakelse i et av militærhistoriens mest berømte felttog i Nasjonalbibliotekets podkast Gamle greier!

Historier fra samlingen

Arkitekturopprøret: – den største kampen sto her

På sekstitallet planla man å rive Karl Johan

"Arkitekturopprøret: – den største kampen sto her"

Historier fra samlingen

Bilfri by?

Også tidligere var man bekymret for trafikken i Oslo sentrum.

"Bilfri by?"

Historier fra samlingen

De tyske krigskartene

De tyske krigskartene

"De tyske krigskartene"