Hirda, Hirdskrå og dei som styrte Norge

PODKAST: Kva var eigentleg kongen sin sentraladministrasjon, kva reglar gjaldt for denne, og kva funksjon hadde dei lokale nemndemennene i rettspleia?

Landslova av 1274 regulerte mange samfunnsforhold i ein mellomaldersk forstand. Ein skal likevel ikkje overdriva styringskrafta til lovboka. For det fyrste vart ein god del regulert gjennom andre ordningar. Ikkje minst kongen sin sentraladministrasjon vart regulert gjennom Hirdskrå, som ein nesten kan rekna som ei eiga lovbok ved sida av Lands- og Bylova, gjeven av Magnus Lagabøter. For det andre var bruken av Landslova delvis i hendene på lokale nemndemenn, som stod fjernt frå sentraladministrasjonen.

Historier fra samlingen

Da grunnloven hang på stueveggen

I 1830-årene hang det grunnlovsplakater i de fleste norske bondehjem. Hvorfor var dette fenomenet så utbredt?

"Da grunnloven hang på stueveggen"

Historier fra samlingen

De største vintersport-øyeblikkene

Hvilke sportsøyeblikk var det "alle" snakket om for 40, 70 og 100 år siden?

"De største vintersport-øyeblikkene"

Historier fra samlingen

Den afrikanske diaspora i Nasjonalbibliotekets samling

Dokumentasjon over norske slaver, det første kartet som viser mennesker med mørk hudfarge og en detaljert oversikt over sukkerplantasjene til den dansk-norske kolonien på Saint Croix.

"Den afrikanske diaspora i Nasjonalbibliotekets samling"