Den afrikanske diaspora i Nasjonalbibliotekets samling

Dokumentasjon over norske slaver, det første kartet som viser mennesker med mørk hudfarge og en detaljert oversikt over sukkerplantasjene til den dansk-norske kolonien på Saint Croix er blant funnene Michelle A. Tisdel har gjort i Nasjonalbibliotekets samling.

Denne måneden markeres Black History Month over hele verden, og i den forbindelse har sosialantropolog og forskningsbibliotekar Michelle A. Tisdel ved Nasjonalbiblioteket funnet historier fra samlingen som kan belyse dette fenomenet.

I denne videoen, hvor også Benedicte Gamborg Briså fra Kartsenteret og filmarkivar Tina Stenkulla Anckarman bidrar med kunnskap fra sine felt, gir Tisdel oss en oversikt over hvilke funn hun har gjort.

Den afrikanske diaspora i Nasjonalbibliotekets samling

Dokumentasjon over norske slaver, det første kartet som viser mennesker med mørk hudfarge og en detaljert oversikt over sukkerplantasjene til den dansk-norske kolonien på Saint Croix – Denne månedens markeres Black History Month over hele verden, og i den forbindelse har sosialantropolog og forskningsbibliotekar Michelle A. Tisdel ved Nasjonalbiblioteket funnet historier fra samlingen som kan belyse dette fenomenet.I denne videoen, hvor også Benedicte Gamborg Briså fra Kartsenteret og filmarkivar Tina Stenkulla Anckarman bidrar med kunnskap fra sine felt, gir Tisdel oss en oversikt over hvilke funn hun har gjort.

Publisert av Nasjonalbiblioteket Tirsdag 13. oktober 2020

Historier fra samlingen

Historien om den norske rasismen

Den norske rasismen hadde sin spede begynnelse rundt en punsjbolle i København.

"Historien om den norske rasismen"

Historier fra samlingen

Sjå første gong Noreg var på eit verdskart

Verdas største samling av trykte kart og atlas over Noreg, Norden og nordområda er på Nasjonalbiblioteket!

"Sjå første gong Noreg var på eit verdskart"

Historier fra samlingen

«Der reiser jødene» – historien om en familie fra Kristiansund

Theodor og Ola lekte sammen under de første årene av krigen. Nå, 77 år senere, minnes Ola barndomskameraten som bare fikk bli 6 år gammel.

"«Der reiser jødene» – historien om en familie fra Kristiansund"